Cerkiew prawosławna

Jako cerkiew prawosławną uznaje się kościół prawosławny, który na chwilę obecną uznawany jest za trzecią pod względem wielkości grupę wyznaniową. To religia druga w kolejności największych systemów wiary chrześcijańskiej. Prawdopodobnie, szacuje się, iż jest ponad trzysta wiernych chrześcijan modlących się regularnie w ramach wiary kościoła prawosławnego.
Nurt, jaki stanowi temat niniejszego tekstu opiera się przede wszystkim na filarach wiary bazujących na prawosławiu, to system życia łączący się z doktryną określaną niekiedy mianem procesu przebóstwienia. Z opinii religioznawców wynika, że nadrzędny w kościele prawosławnym, czyli cerkwi okazuje się Jezus Chrystus. Dlaczego akurat to bóstwo wyróżnia się w owym systemie? Powodem jest fakt, iż Jezus Chrystus w przekonaniu wiernych wyznających prawosławie to Bóg, który stanowi założyciela jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego kościoła. Ponadto w cerkwi dużą wagę przykłada się do roli apostołów Chrystusa. Zdaniem religioznawców, według cerkwi świat powstał z inicjatywy Jezusa mniej więcej dwa tysiące lat temu. W prawosławiu wyszczególnia się zaś wielorakie cerkwie lokalne, w tym autokefalie, jakie mają jeden wspólny element, a dokładniej- cechuje je jedność dogmatyczna.
Pojęcie cerkwi prawosławnej natomiast zaczerpnięto z kościoła ortodoksyjnego. Ortodoksja zaś wynika z języka greckiego i nawiązuje do właściwego oddawania czci – orthos, a więc właściwy, autentyczny, prawy, a doxa – wiara, chwała, rozsławienie. Obecnie mianem cerkwi określa się tylko i wyłącznie kościoły prawosławne u unickie, a więc te, które wywodzą się z prawosławia.