Protestantyzm

Protestantyzmem określa się jeden ze specyficznych obszarów chrześcijaństwa, który stawiany jest na równo z prawosławiem oraz katolicyzmem. Jest to zbiór wspólnot religijnych, jakie stworzone zostały w oparciu o ruchy reformacyjne. To one działały w obrębie kościoła rzymskokatolickiego, a na ich czele stanął Marcin Luter. Miało to miejsce w szesnastym stuleciu.
Jako kościoły protestanckie rozumie się wielorakie wyznania, którymi są między innymi kalwinizm, luteranizm, a także anglikanizm. W oparciu o kalwinizm wyszczególnia się kilka odmian – kalwinizm kontynentalny, prezbiterianizm oraz kalwinizm kongregacjonalny, czyli kongregacjonalizm. Anglikanizm zaś bazuje na kościele szerokim oraz tak zwanym kościele niskim. Jako wyznanie protestanckie traktuje się także metodyzm, pentekostalizm, adwentyzm oraz baptyzm. Dzisiaj wyróżnia się około ośmiuset milionów wiernych, którzy przyznają się do wyznawania protestantyzmu. Jest to praktycznie czterdzieści procent wszystkich chrześcijan praktykujących. Jeżeli chodzi o liczbę wyznawców, to protestantyzm jest na drugim miejscu, majac po katolicyzmie zdecydowanie najwięcej wiernych. Co więcej, w grę wchodzi także ogrom wiernych wyznawców, jacy są zrzeszeni w nurcie chrześcijańskim. Protestantyzm zasługuje na wyróżnienie omawiając systemy wierzeń religijnych także dlatego, że jest najmocniej rozwijający się z całego chrześcijaństwa w ogóle. Dzień za dniem dostrzec można istotny napływ protestantów, a z danych aktualnych wynika, że co dzień jest aż kilka tysięcy nowych wyznawców, którzy przekonują się do tej religii.