Wisznuizm

Jedną z religii, która zasługuje na szerokie wyszczególnienie w kontekście rozmaitych systemów wierzeń okazuje się wisznuizm. Jest to inaczej waisznawizm, jak głosi oryginalny sanskryt. Jest to odmiana hinduizmu, w której za Boga określa się Wisznu.
Wisznu, czyli bóstwo hinduistyczne stanowiące podstawę wisznuizmu. Religia ta posiada w sobie wiele charakterystycznych nurtów, w tym najważniejsza religia to krysznaizm. Ponadto, trzeba wspomnieć o tym, iż wisznuizm wykrystalizował w sobie kilka szkół, a każda z nich bazowała na wyznawaniu autorytetu Bhagawad Gity i Bhagawatapurany. Jeżeli natomiast mowa o teoretykach głoszących najważniejsze nauki wisznuizmu, to trzeba wspomnieć o Wallabhe, Nimbarke, Ramanaudźce i Madhwe. Nadrzędne w charakteryzowanym systemie wierzeń jest zwłaszcza realność funkcjonowania świata z podziałem na dwie sfery nadrzędne – duchową oraz materialną. Dusze mają być wyrazem świata duchowego. W konsekwencji tego dusze te funkcjonują w świecie materialnym, do którego się przedostały i żyją zgodnie z zasadami tej rzeczywistości. Wpływ na to, że dusze trafiły do świata materialnego miała moc sprawcza Wiszu – Maji. W konsekwencji tego pojawił się cykl Samsary, a zatem ciągłe doświadczenia naprzemienne – narodziny, starość, choroby, śmieć. Później dusze te powracają do świata duchowego.
Wisznuizm wskazał także na to, że nadrzędna okazuje się wiara w inkarnowanego Boga. Podstawą systemu wiary jest także medytacja to jest kult świątynny oraz oddanie się Krysznie. Co więcej, wszystko to ma prowadzić do uzyskania zbawienia. Najwyższy etap uniesienia wobec boga Kryszny to tak zwana prema.