Buddyzm – religia czy filozofia?

Jako buddyzm rozumie się dokładniej rzecz biorąc buddha Dharma, czy też buddha sasana – jest to nic innego jak nauka przebudzonego, tłumacząc owe określenie dokładnie z sanskrytu. Warto podkreślić, że obecnie buddyzm stanowi nie tylko jedną z najpowszechniejszych religii, ale przede wszystkim niesamowicie istotny system filozoficzny. Ma on swój charakter nanoteistyczny, a zdaniem wyznawców i badaczy owej religii, założycielem prądu jest Siddhartha Gautama.

Powstanie buddyzmu miało miejsce prawdopodobnie około pięćsetnego roku przed naszą erą, a wskazuje na to fakt, iż Siddhartha Gautama żył między 560 a 480 rokiem przed naszą erą. Był on synem księcia wywodzącego się z rodu Sakyów. Stanowił władcę państwa-miasta leżącego na terenie dawnych północnych obszarów Indii. To religia, którą na dziś dzień zalicza się do systemów wierzeń dharmicznych oraz stanowi religię nieteistyczną. Samo określenie buddyzm pojawiło się dość późno. Stworzyli je zachodni uczeni, a żeby nazwać ten system do tej pory korzystano z określeń dharma, sasana oraz buddhasana.

Filarem wiary buddyzmu okazuje się zasada Czterech Szlachetnych Prawd, które są wygłaszane przez Siddharthe Gautaume. To on sprecyzował również Ośmioraką Ścieżkę, a ona ma dążyć do takiego życia, by możliwe było ustanie cierpienia. Słowo buddyzm natomiast wywodzi się z określenia także po dziś dzień funkcjonującego w słowniku, to jest buddha, które odnosi się do Siddharthy Gautamy. W sanskrycie to nic innego jak „przebudzony”. Tak zaczęto charakteryzować Gautamę wtedy, kiedy zaczął wygłaszać swoje nauki i poglądy przez siebie reprezentowane.