Jak być prawowitym buddystą?

Buddyzm opiera się na zasadach Czterech Szlachetnych Prawd. Jest to system wierzeń oraz specyficzny pogląd już natury filozoficznej, w którym jednostka ludzka powinna dążyć do spotkania z Buddą, czyli istotą boską. Jeżeli chodzi o wyżej wspomniane Cztery Szlachetne Prawdy, to owa ścieżka i jej charakterystyka została przez Buddę wyjaśniona w naukach przez niego przekazanych wiernym, to jest Pięciu Ascetom w Parku Gazeli.

Najważniejsze punkty w buddyzmie, na które trzeba zwrócić uwagę to właśnie pali cattari, czy inaczej, mówiąc sanskrytem- catyary arya satyani. Jest to system nauk przygotowany przez Buddę Sakjamuniego oraz przekazany jak już wyżej wymieniliśmy w Parku Gazeli, to jest w Sarnath. To dewizy życiowe dla buddystów, jakie są podstawą wiary, tak jak w przypadku katolicyzmu Biblia. Mowa tu o akceptacji powszechnej ze strony wszystkich tradycji buddyjskich. Pierwsze założenie to Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu. W dosłownym tłumaczeniu to arya duhkha satya. Według tej nauki narodziny to cierpienie, jakie wiąże się z bólem, z lamentem, ze smutkiem, z rozpaczą i mękami fizycznymi. Niemniej jednak z czasem to cierpienie ma ustawać i dawać szczęście. Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia to dukkha samudayo ariya sacca czyli nauka o tym, że jednostka cierpi bo pragnie, a to pragnienie jest właśnie powodem cierpienia. Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia to dukkha nirodho ariya sacca, a więc ustanie cierpienia równoznaczne jest z przestaniem istnienia. Prawda czwarta natomiast to Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia czyli dukkha nirodha gamini patipada ariya sacca, a więc aby cierpienie ustało trzeba wyznawać Szlachetną Ośmiostopniową Ścieżkę.