Wschodni katolicyzm

Katolicyzm posiada podstawowy podział na wschodnie wyznania oraz zachodnie. Dzisiaj zajmiemy się tym pierwszym kościołem. Z czego zrodziła się ta klasyfikacja i co obejmuje? Dowiesz się o tym z dalszych akapitów niniejszego tekstu.
Kościół wschodni katolicki jest to określenie łączne obejmujące Kościół katolicki, który wiąże się ze Stolicą Apostolską, a za nadrzędnego biskupa uznaje biskupa Rzymu, czyli papieża. Po schizmie wschodniej pojawiła się specyficzna grupa wyznań katolickich, w tym właśnie w tym okresie mniej więcej wyodrębnił się kościół katolicki wschodni. Doktryna jaka została przyjęta przez wiernych tego nurtu chrześcijańskiego bazuje na zachowaniu liturgii kościołów typowo wschodnich, a więc jest to liturgia zupełnie inna niż przy kościołach zachodnich. Na wschodnie kościoły składają się natomiast przede wszystkim rozmaite wspólnoty kościelne zupełnie niezależne, jakie dołącza się ogólnie do pięciu głównych, nadrzędnych tradycji liturgicznych.
Jeszcze jedno na co trzeba zwrócić uwagę w kontekście charakterystyki kościołów katolickich to dwa przymioty, jakie go cechują. I tak jest to kościół katolicki oraz wschodni, co to oznacza? Po pierwsze to generalne nawiązanie do chrześcijaństwa, jakie wiąże się ze schizmą wschodnią z 1054 roku, a także z tym, iż jest to pojęcie przeciwne do kościoła zachodniego. Przeważającą liczba wspólnot kościelnych połączyła się z rzymskim kościołem, tak samo i te wschodnie, w oparciu o unie kościelne. Często jako wschodniokatolickie rozumie się wspólnoty zwane Kościołem sui iuris oraz kościoły partykularne.